Friday, May 10, 2013

Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?


Deze blog maakt deel uit van de Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

 Voor Context, Lees:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"


We hebben mensenrechtenOrganisaties in deze wereld, zoals Amnesty International, 11.11.11., UNICEF, Oxfam, enzovoort - organisaties die zogezegd instaan om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in de wereld gerespecteerd worden. Maar wat ze doen is een fascinerend iets: ze zullen niet op politieke wijze een drukkingskracht worden die als doel heeft het hele economische en politieke landschap voor eens en voor altijd te veranderen, zodat de wereld op een structurele manier bestaat om een schending van de mensenrechten nagenoeg onmogelijk te maken.

Ze zullen mensen niet aansporen om de realiteit te onderzoeken en vragen te stellen bij hoe het komt in de eerste plaats dat we in onze maatschappij die zogezegd gebaseerd is op het politieke manifesto van de 'declaratie van de mensenrechten' zoveel organisaties nodig hebben die de ontelbare schendingen van die mensenrechten in deze wereld trachten aan te pakken, hetgeen nooit echt lukt omdat ze zich concentreren op het wegwerken van de symptomen en dus niet kijken naar de onderliggende ziekte, waardoor al wat ze doen uiteindelijk onvermijdelijk een druppels op een hete plaat zijn. En waarom is dat? Waarom is het dat die mensenrechten organisaties zich NIET bezighouden met het behandelen van de ziekte en de oorzaken/factoren die de ziekte gecreëerd hebben door bijvoorbeeld niet te laten weten aan mensen dat de schendingen van de mensenrechten niet zomaar bestaan omwille van een aantal hebberige en 'slechte' bedrijfsleiders die niet geven om een ander, maar dat die schendingen er zijn omwille van het economische en politieke systeem dat WIJ hebben toegestaan te bestaan en dat WIJ dagelijks ondersteunen in onze elke beweging/daad - en dat de ware oplossing voor het stoppen van de schendingen van de mensenrechten, is dat wij onszelf, onze levensstijl en onze politiek en economie veranderen?

WIJ zijn dus de oplossing om de schendingen van de mensenrechten te stoppen voor iedereen en alles hier op aarde, omwille van de relaties die WIJ dagelijks uitleven met onze directe omgeving, en omwille van de consequenties en gevolgen die die relaties creëren op de rest van het systeem in onze samenleving en in de wereld. En het is gezond verstand dat als WIJ weigeren te veranderen, dat niets in de wereld ooit zal veranderen. Als WIJ zelf niet genoeg geven om de mensenrechten, en om elk kind dat geboren wordt in deze wereld om onze relaties met onze omgeving en de impact/gevolgen van onze levensstijl op onze omgeving te onderzoeken en te veranderen tot wat het beste is voor de wereld , hoe kunnen we dan verwachten en geloven dat op de één of andere manier de 'mensenrechtenorganisaties' alles zullen 'oplossen' --- wanneer WIJ het probleem zijn?

Dus: waarom keren de mensenrechten organisaties zich niet tot ONS om ons te onderwijzen over hoe de wereld in elkaar zit, waarom en hoe de mensenrechten geschonden worden en hoe dat steeds een direct gevolg is van een economisch systeem dat misbruikende relaties creëert tussen landen en individuen, en dat het dus aan elk van ons is om op te staan en een statement te maken dat we dit systeem niet meer toestaan te bestaan en dat we, via onze participatie in dat systeem, het systeem en dus onszelf en hoe we in relatie staan met de rest van de wereld, zullen veranderen?

Bestaan de Mensenrechten Organisaties dan eigenlijk als onze 'stroman', ons 'PR-bedrijf' dat bestaat om aan de wereld de boodschap te geven dat we echt wel goede mensen zijn en dat we geven om wat er gebeurt in de wereld en dat we waarde hechten aan de 'mensenrechten', om in wezen de aandacht van de wereld af te leiden van het feit dat WIJ het probleem en de oorzaak van HUN lijden zijn en dat wij eigenlijk niet willen veranderen, we voelen ons te goed in onze comfortabele welvaardige levensstijl en dus hebben we 'geen zin' om de wereld te veranderen tot wat het beste is voor allen.

En dus hebben we er zelfs alle baat bij dat arme landen een miserabel en ondermaats onderwijssysteem hebben, zodat mensen nooit slim genoeg zullen worden om in te zien dat ze langs alle kanten geneukt worden in deze economische structuur en dat ze eigenlijk geen 'rechten' hebben omdat die 'rechten' onderhevig zijn aan GELD dat ze niet hebben, en zodat ze ons verhaaltje, waarin wij de reddende engelen zijn die hen zogezegd komen verlossen uit hun lijden met al onze 'organisaties' en dus niet de eigenlijke oorzaak, zullen eten als zoete koek.

Het is immers zo gemakkelijk voor ons om te doneren aan 'mensenrechten-organisaties' en ons dan goed te voelen en te geloven dat we 'geven om een ander' zonder enig inzicht te hebben in hoe het systeem werkt, en in hoe de mensenrechtenorganisaties opzettelijk niet ontworpen zijn om de oplossing te bieden maar zelfs bestaan om ons af te leiden van het feit dat WIJ het probleem zijn en dat WIJ onszelf en onze samenleving moeten veranderen - zodat we onze comfortabele superieure levensstijl niet moeten opgeven en onszelf kunnen verschuilen achter en rechtvaardigen met de stelling dat we 'het niet wisten'.


Voor zij die klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld en zichzelf te onderwijzen, onderzoek Desteni en Equal Money - en lees vooral ook de Economic's Journey to Life

No comments:

Post a Comment