Sunday, May 12, 2013

Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai

Dit is een verderzetting van "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?" en "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"


Ik besef en realiseer mij dat de mensenrechten organisaties enkel bestaan als een afleiding van het feit dat de mensenrechten niet werkelijk geleefd of gerealiseerd worden door en in het systeem - omdat het systeem structurele veranderingen nodig heeft in hoe wij in relatie staan met de natuur, in hoe onze bedrijven in relatie staan met de omgeving en de samenleving, hoe de politiek in relatie staat met 'het volk' en hoe de mens in relatie staat met zijn omgeving en met andere mensen, en dat is precies waar de mensenrechten organisaties zich niet op toespitsen, ze concentreren zich opzettelijk op de symptomen van de ziekte maar niet op de oorzaken en oorsprong van de ziekte

ik besef en realiseer mij dat hoe de mensenrechten op dit moment bestaan, als een opzettelijke afleiding van de werkelijke oorzaak van de schending van de mensenrechten, is als een manifestatie van het collectief bewustzijn van de mensheid, en dat ze, net zoals de mens in zichzelf, zich steeds enkel concentreren op en bezig houden met het reageren op en proberen oplossen van de symptomen van een dieperliggende ziekte, in de plaats van te zoeken naar de bron/oorzaak/oorsprong en dat op te lossen en recht te zetten

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de mensenrechten organisaties in deze wereld nooit meer kunnen zijn dan wie wij zijn als mens in en als onszelf, als wezens die niet geinteresseerd zijn in verandering, wezens die niet werkelijk onszelf willen leren kennen, en bijgevolg onze wereld/samenleving/realiteit ook niet, wezens die dus eerder aan 'schadebeperking' zullen doen wanneer problemen en consequenties de kop op steken, dan werkelijk de problemen en vooral de oorzaken ervan te gaan onderzoeken en op te lossen, om ervoor te zorgen dat de problemen zich nooit meer voordoen --- en dat het dus zelf-oneerlijk en zelf-bedrieglijk is om te verwachten dat de 'mensenrechten organisaties' ooit iets meer zouden kunnen zijn dan wie ik mezelf heb toegestaan te worden als mens in en als mezelf

ik zie in en besef dat de mensenrechten organisaties, net als alles in deze wereld, in wezen het tegenovergestelde zijn van wat ze zich voordoen, en dat ze er net voor zorgen dat schendingen van de mensenrechten in deze wereld blijven bestaan en voorkomen, omdat ze enkel werken als een afleiding voor de mens, zodat de 'rijken' niet moeten kijken naar zichzelf als de oorzaak en de reden waarom de mensenrechten niet geleefd worden in deze wereld - omdat ze kunnen geloven dat er organisaties zijn die werken in hun naam als een 'liefdadigheids-gebaar' tegenover de 'armen' --- en dat de mensenrechten organisaties dus in wezen het lijden van de armen verlengen en erger maken door een excuus te vormen voor de rijken om zich achter te verschuilen en zich goed te kunnen voelen over zichzelf, terwijl ze hun 'onwetendheid' in verband met hoe het systeem werkelijk in elkaar zit en het feit dat zij de regelrechte oorzaak zijn van waarom sommige mensen geboren worden en sterven in armoede en hongersnood en deprivatie gebruiken om zichzelf en dus het systeem niet te veranderen tot wat het beste is voor allen

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de rijke mensen in deze wereld, in de welvaartslanden, zij die geld hebben, de verantwoordelijkheid hebben om het systeem te veranderen tot wat het beste is voor allen - omdat het systeem hen in die positie heeft geplaatst, net zoals ze evengoed in een situatie van armoede en deprivatie geboren hadden kunnen worden -- en dat het geloof dat arme mensen arm zijn omwille van hun eigen schuld, puur het gevolg is van onwetendheid en opzettelijke blindheid in verband met hoe het systeem echt werkt, hetgeen als excuus gebruikt wordt om de 'rijke', 'comfortabele' levensstijl niet te moeten opgeven of DELEN --- en dat mensen die dus redenen vinden om niet te veranderen, of de verantwoordelijkheid voor de wereld in de schoenen van een ander te schuiven, zijn gewoon egoistische mensen die de reden zijn waarom er zoveel ongelijkheid en lijden bestaat in deze wereld --- omdat zij de macht en de kansen hebben om de wereld te 'herscheppen' zodat geen enkel kind ooit nog geboren moet worden in armoede of hongersnood

ik stel mezelf tot doel om mensenrechten organisaties uit te dagen en erop te wijzen dat ze niet werkelijk 'vechten voor de rechten van de mens' omdat ze geen politieke en dus geen permanente en structurele oplossing bieden en dus enkel vechten tegen de bierkaai

ik besef en realiseer mij dat de mensenrechten organisaties en de mensen die deze organisaties hebben opgericht, op precies dezelfde manier functioneren en ingesteld zijn als alle andere mensen en menselijke creaties en manifestaties in deze wereld - en dus helemaal niet beter of 'altruïstischer' zijn dan de rest van de mensheid --- en dat het startpunt van de 'mensenrechten organisaties', die zich voordoen als een 'liefdadigheid', hetzelfde is als het startpunt in al wat mensen doen hier op aarde, namelijk hebzucht en het verlangen naar geld en persoonlijke winst, en dat daarom de hoofdreden van het bestaan en het ontwerp van de mensenrechten organisaties niet is om de mensenrechten uit te voeren en niet is uit liefdadigheid en altruisme, maar als bedrijf, om geld te verdienen, enkel in een andere vorm gegoten --- omdat elk mens in en als zichzelf hetzelfde ingesteld is, namelijk als een systeem van persoonlijke overleving dat enkel werkelijk geeft om persoonlijk success, winst en glorie en niet in staat is om werkelijk te geven om een ander -- omdat, als mensen in staat zouden zijn om te geven om een ander, dan zou deze wereld al lang een betere plek zijn voor allen, maar in de plaats daarvan kijken we liever allemaal de andere kant op terwijl het leven op aarde misbruikt wordt, in de hoop dat wij zelf de consequenties nooit zullen ervaren en dat ons comfortabele leventje nooit in het gedrang zal komenNo comments:

Post a Comment