Saturday, May 18, 2013

Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde

Dit is een verderzetting van "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding" en "Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder" en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien dat de zogezegde 'liefde' die ouders 'kopen' voor hun kinderen in de vorm van consumptieproducten - in wezen het tegenovergestelde is van ware liefde, omdat ouders totaal niet stil staan bij of geven om het feit dat dat consumptiesysteem de realiteit langzaam maar zeker kapot maakt, en dat ze dus de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen op deze aarde aan het verpesten zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat wanneer ouders zeggen of geloven dat ze cadeaus en spullen en snoep en 'feelgood'-producten kopen voor hun kinderen omdat ze 'van hen houden', dat dat een leugen is --- omdat ouders enkel willen dat hun kind zich 'goed voelt', zonder stil te staan bij de consequenties van dat 'goede gevoel', waar dat gevoel vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt in het lichaam en wat de gevolgen zijn zowel op lichamelijk vlak als op vlak van de omgeving en de wereld - en dat, als ouders werkelijk zouden houden van hun kinderen, dan zouden ze tenminste de realiteit onderzoeken, om inzicht te hebben in wat de impact en de gevolgen zullen zijn van hun gedrag/expressie tegenover hun kinderen, om op elke manier te doen wat het beste is voor de kinderen op lange termijn, hetgeen niet noodzakelijk te maken heeft met een 'gevoel'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders enkel geven om het GEVOEL in hun kinderen - waarin ze hun kinderen een 'goed gevoel' willen geven om te tonen dat ze van hen 'houden', tegenover een 'slecht gevoel' wanneer ze hun kind willen 'straffen' --- en dat ze dus niet werkelijk geven om het kind als een fysiek levend wezen, omdat ze, in het inspelen op de 'gevoelens' van het kind, geen rekening houden met wie het kind is in en als zichzelf of wat het kind werkelijk nodig heeft, omdat 'gevoelens' altijd meer te maken hebben met wat de ouder wil en wie de ouder is in en als zichzelf --- waarin de ouder zich in feite meer bezig houdt met het verlangen om zich zelf goed te voelen, en daarin het kind zijn 'gevoelens' te gebruiken, en opzettelijk 'gevoelens' te creëren en voeden in het kind, omdat dat de manier is waarop de ouder zelf gebruikt en gebrainwashed is door zijn eigen ouders, om in 'relatie' te staan met anderen op basis van en door middel van 'gevoelens' --- in de plaats van in te zien dat er in die 'gevoelens' nooit wordt stilgestaan bij wat eigenlijk het beste zou zijn voor het kind

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders hun kinderen vergiftigen door hen op te voeden op basis van 'gevoelens' --- en wanneer ouders hun 'gevoelens' volgen en vertrouwen in het opvoeden van hun kind - omdat ze dan beslissingen maken waar zij zich zelf 'goed' bij voelen, zonder enig werkelijk inzicht te hebben in de consequenties van die beslissing en zonder in te zien hoe hun 'gevoelens' vaak afkomstig zijn van een 'media-brainwashing', geïnduceerd door bedrijven die via reclame en Hollywood hun producten aan de man proberen te brengen, door middel van het creëren van en inspelen op mensen hun GEVOELENS, en dat die bedrijven, die met andere woorden op impliciete wijze het hele ontwikkelingsproces van het kind in handen hebben door middel van hoe ze de gevoelens van ouders bespelen en beïnvloeden, niet de belangen van kinderen ter harte dragen, maar altijd eerst waarde hechten aan de WINST die zij zullen maken met het verkopen van hun producten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe bedrijven, net als ouders, SUIKER gebruiken om mensen 'zoet te houden', om mensen verslaafd te maken aan hun producten - net zoals ouders suiker gebruiken om een afhankelijkheids relatie te creëren in hun kind tegenover hen --- en dat de consequenties daarvan zijn dat er zeer veel ziektes ontstaan in de mens door een voeding die compleet gedepriveerd is van werkelijke voedingsstoffen, terwijl de bedrijven een beeld van zichzelf proberen voor te stellen dat ze 'van ons houden' en 'het beste met ons voorhebben' --- en dat dat precies is wat ouders ook doen met hun kinderen, ze zoeken middelen, zoals SUIKER en ANGST om het kind te manipuleren en bespelen zodat het al wat de ouder hen 'verkoopt' in de vorm van kennis en informatie, regels, geloofsystemen, etc, zal 'kopen', onder het mom van 'het is voor je bestwil' en 'ik doe het omdat ik van je houdt'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders een verdraaid beeld aanleren aan kinderen van wat 'liefde' is door 'liefde' te associeren met een GEVOEL - waardoor ze kinderen aanleren dat 'liefde' gelijk staat aan egoïsme, omdat ze dus enkel 'liefde' kunnen ervaren wanneer zij zich in zichzelf goed kunnen voelen, wanneer ze bepaalde dingen kunnen 'hebben' en 'krijgen', die ze van thuis uit hebben leren associeren met een 'goed gevoel' --- en dat dat de oorzaak is waarom de wereld een hel is voor zoveel mensen, en waarom mensen zich niet bezig houden met de fysieke realiteit en met wat werkelijk nodig is om een wereld te creëren die het beste is voor allen, omdat iedereen zich, net als hun ouders, verschuilt achter een beeld van 'ik houdt van de wereld' en 'ik geef om de wereld' maar tegelijkertijd die 'liefde' enkel vertaalt naar een persoonlijk GEVOEL dat op geen enkele praktische manier betere levensomstandigheden creëert voor/in de wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de oorzaak waarom de mensenrechten niet praktisch uitgevoerd worden in deze wereld is omdat ouders de 'liefde' die ze zogezegd hebben voor hun kinderen definieren in en als een persoonlijk GEVOEL --- maar niet op een praktische manier laten zien of bewijzen - omdat ze, door te vertrouwen op het GEVOEL, allerlei beslissingen nemen die op lange termijn niet het beste zijn voor het kind, maar ze doen het omdat ze het kind gewoon even rustig of gehoorzaam willen maken zodat zij zich zelf even goed kunnen voelen --- en dat kinderen zo leren om zelf op die manier met hun omgeving om te gaan, namelijk om te zeggen dat ze 'liefhebben' en dat ze 'geven om het leven', maar die 'liefde' nooit op een echte, zichtbare en praktische manier om te zetten in de fysieke werkelijkheid zoals in een gelijk geld kapitalisme systeem dat gelijk geeft om al het leven op aarde, omdat die 'liefde' altijd enkel beperkt blijft tot een persoonlijk GEVOEL


Wordt vervolgd in Dag 292

No comments:

Post a Comment