Monday, May 20, 2013

Dag 293: Mensenrechten en Ouderschap - De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven

Dit is een vervolg van "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"


In deze blog brei ik verder op het vraagstuk van hoe en waarom het is dat mensen opgroeien tot ego-centrische wezens, die hun relatie met de wereld als geheel niet inzien, en zich blindstaren op hun 'persoonlijke omgeving', zonder op welke manier dan ook de verbanden te zien met hoe de hele wereld functioneert - hoe bijvoorbeeld de hongersnood 'aan de andere kant van de wereld' een direct gevolg is van onze participatie in een 'consumptiesamenleving'.

In "Dag 290: De vergiftigde liefde van de Ouder" heb ik gekeken naar hoe ouders kinderen opvoeden op basis van GEVOEL, en niet op basis van GEZOND VERSTAND, waardoor ouders ook zeer bespeelbaar en beïnvloedbaar zijn in hun 'gevoelens' door bedrijven die hun producten proberen te verkopen via reclame, omdat die bedrijven hebben onderzocht via 'analysten' hoe de menselijke geest in elkaar zit, hoe de mens een goedgelovig wezen is en hoe ze de oppervlakkigheid en goedgelovigheid van de menselijke geest kunnen uitbuiten -- door dus in te spelen op langs de ene kant ANGST en langs de andere kant OPWINDING - de Heilige Polariteit van Energie waarin de geest zeer makkelijk bespeelbaar is.

In deze blog wil ik aldus even stilstaan bij hoe Bedrijven die 'natuurlijke predispositie' van de menselijke geest uitbuiten om hun producten te verkopen, om ouders te verleiden om bepaalde producten te kopen voor hun kinderen, door in te spelen op hun angst dat hun kind zal sterven of ziek zijn of ongezond zal zijn --- en om kinderen te verleiden om de oren van de kop van hun ouders te gaan afzagen om een bepaald speelgoed te krijgen door in te spelen op hun verlangen om te zijn zoals de andere kinderen en te hebben wat de andere kinderen hebben - hetgeen een 'natuurlijke predispositie' is van de menselijke geest in hoe de menselijke geest ingesteld is om te Overleven in deze realiteit.

Maar, hier werpt zich een belangrijke vraag op - wat was er eerst, de Kip of het Ei? Wat was er eerst, een Economisch Stelsel dat gebaseerd is op het creëren van een bepaalde 'dispositie' in en als de Menselijke Geest om het dan uit te buiten in de naam van macht en geld (Geld=Macht), of de zogezegde 'menselijke natuur' van 'overleving', het innerlijke systeem van 'energie' als gedachten, gevoelens en emoties, als die zogezegde 'predispositie' die toch oh zo makkelijk bespeelbaar is en uitgebuit kan worden?

Of nog een belangrijkere vraag: Door wie wordt die 'predispositie' bepaald - door Bedrijven of door de Ouders? Maar... door wie is de 'predispositie' van de ouders bepaald die dan de 'predispositie' van de kinderen bepalen - door bedrijven of door de ouders? Of is het dat Bedrijven hebben ingepikt op hoe de ouder de kinderen 'predispositioneert' om een beïnvloedbare, manipuleerbare en bespeelbare slaaf te worden, via het systeem van 'straf en beloning' als de Heilige Polariteit van 'Angst en Opwinding' - en dat zijn gaan uitbuiten om er Munt uit te Slaan?

Is onze ConsumptieMaatschappij dan in wezen een gemanifesteerde Realiteit van hoe ouders hun kinderen opvoeden - namelijk een systeem dat gebruik maakt van ANGST en OPWINDING, zoals de ouder gebruik maakt van STRAF en BELONING, om de mens te indoctrineren in een bepaald wereldbeeld en 'overtuiging' dat ten voordele is van de Bedrijven, door hoe het resulteerd in een Afhankelijkheidsrelatie met de producten die de bedrijven verkopen en de ENERGIE die mensen hebben geleerd ermee te associeren --- net zoals Ouders hun kinderen indoctrineren in een bepaald wereldbeeld en overtuiging dat altijd ten voordele is van de Ouder en wat de Ouder WIL, en energie als GEVOELENS en EMOTIES in het kind gebruiken om een Afhankelijkheidsrelatie te creëren met wat de Ouder het kind heeft aangeleerd om een bepaald gevoel mee te associeren?

Wil dit dan zeggen dat hoe Ouders hun kinderen opvoeden aan de grondslag ligt van hoe de wereld functionneert - en met name de invloed die bedrijven kunnen hebben op ons als de kinderen van onze ouders en op onze kinderen? Want, als we onze kinderen zouden opvoeden om stevig in hun schoenen te staan, om respect te hebben voor zichzelf, om zichzelf te vertrouwen en ten allen tijde gezond verstand toe te passen --- dan zouden ze zichzelf niet zo makkelijk laten verleiden en beïnvloeden door bedrijven die hen impliciet toefluisteren dat als ze dit of dat speelgoed of product niet hebben dat ze dan niet goed genoeg zullen zijn, en dan zouden ze dus inzien en beseffen hoe deze hele wereld en de manier waarop het 'media-landschap' en het 'economische landschap', en ook het politieke en religieuze landschap trouwens, een absolute leugen is, een vat vol leugens, bedrog en misleiding dat enkel kan bestaan omdat mensen door hun ouders getraind werden om makkelijk bespeelbaar, manipuleerbaar, misleidbaar en beïnvloedbaar te zijn, en daardoor dus niet eens doorhebben hoe ze van alle kanten geduwd en getrokken worden, en hoe er opzettelijk ingespeeld wordt op de gevoelens en emoties, op de angst en de opwinding/verlangens die onze ouder in ons geprogrammeerd hebben om ons makkelijk vormbaar en plooibaar te maken naar hun willen en grillen --- dat was immers hun manier om van ons een kopie te maken van zichzelf.

De oplossing ligt dus bij hoe wij als ouders onze kinderen opvoeden -- en het economische landschap zal dus enkel kunnen veranderen wanneer wij als mens en dus onze kinderen als de 'volgende generatie' die deze wereld in handen heeft, stevig in hun schoenen staan, respect hebben voor zichzelf en zichzelf kunnen vertrouwen --- en in staat zijn om te herkennen wanneer ze misleid en voorgelogen worden. Enkel dan zullen mensen kunnen opstaan en de bedrijven en de economische tactieken die gebruikt worden om winst te produceren en producten te verkopen ontmaskeren voor wat ze werkelijk zijn --- en een statement kunnen maken dat dit niet is wat wij willen in onze wereld - dit is niet wie wij zijn.

Maar, als je in overweging neemt dat haast elk gezin in ons land aan hun kinderen leert dat Sinterklaas, de Kerstman en de Paashaas echt bestaan - en daarin dus misbruik maken van enerzijds de gevoelens van ANGST ("Zwarte piet zal je in de zak steken" - "De Kerstman heeft een Lijst met de Namen van alle Slechte Kindjes op" - "De paasklokken zullen je meenemen") en anderzijds de gevoelens van opwinding ("je krijgt Cadeautjes en Snoep!!) om kinderen te indoctrineren om te geloven in LEUGENS en dus het kind aanleren om leugens aan te nemen als waarheid door te vertrouwen op hun GEVOELENS eerder dan op GEZOND VERSTAND -- kan je wel afleiden hoe diep de problemen liggen en de mate waarin we werkelijk niet doorhebben waar we mee bezig zijn, wat het soort mens is dat we Creëren, en wat uiteindelijk de Consequenties daarvan zullen zijn in het soort wereld dat zij zullen in stand houden.


Wordt Vervolgd in Dag 294


Onderzoek Desteni - Break the Brainwashing


No comments:

Post a Comment