Tuesday, May 14, 2013

Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'

Deze blog is een verderzetting van "Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?" en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de mensenrechten bestaan elke keer dat ik hoor dat al die arme kinderen in India en Afrika 'gratis' onderwijs krijgen, en te denken dat 'alles goed is in de wereld'

ik vergeef mezefl dat ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de stelling dat elk kind onderwijs krijgt in deze wereld te hebben gebruikt als een excuus om weg te kijken van de realiteit en te GELOVEN dat alles goed en rechtvaardig is in de wereld en dat er 'hoop' is -- zodat ik me kan bezig houden met mijn persoonlijke verlangens en mijn persoonlijke interesses in MIJN leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd stil te staan bij hoe de realiteit werkt, en de tijd te nemen om te onderzoeken hoe de wereld echt in elkaar zit, door het FEIT in te zien dat de mensenrechten NIET geëerd worden in deze wereld, kinderen sterven massaal van de honger, worden uitgehuwelijkt, verkracht, verkocht en misbruikt

en dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat zogezegd alle kinderen ter wereld onderwijs hebben absoluut niets verandert aan de situaties die echt verandering nodig hebben, zoals het feit dat ze niet kunnen overleven, dat ze geen dak boven hun hoofd hebben, geen eten, geen drinken, geen proper water en geen medische ondersteuning --- en dat daarom het 'onderwijs' dat ze krijgen compleet irrelevant en overbodig is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven wat de mensenrechten organisaties vertellen, dat als kinderen onderwijs hebben, dat ze dan een leven kunnen opbouwen omdat ze een diploma zullen hebben waarmee ze dan op de één of andere manier werk mee kunnen vinden - omdat ik nooit zelf heb stilgestaan bij hoe het systeem eigenlijk werkt, en bij het feit dat het al dan niet hebben van een diploma niet de oorzaak is van armoede en deprivatie -- de reden waarom zoveel mensen geen geld en dus geen middelen hebben in deze wereld is omdat het systeem ontworpen is om een kleine elite te hebben die genieten van een consumptiemaatschappij en een luxueuze, overdadige levensstijl, waardoor er een meerderheid van 'slaven' nodig is om al de producten te maken aan zeer lage lonen - en dus, zelfs wanneer de armen in Afrika en India een diploma kunnen verkrijgen, zullen ze tot de vaststelling komen dat het systeem geen jobs heeft voor hen omdat al de welvaartsposities al ingenomen zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'een diploma hebben' gelijk staat aan 'successvol zijn' en 'veel geld verdienen', omdat mij dat zo ingefluisterd geweest is door mijn familie, het schoolsysteem en de samenleving - in de plaats van in te zien dat een geloof is dat enkel 'bestaat' om goed te praten en te rechtvaardigen dat zoveel mensen en kinderen in deze wereld niets hebben en amper kunnen leven, omdat ze 'tenminste onderwijs hebben', alsof dat alles goed maakt --- in de plaats van te kijken naar de eigenlijke realiteit, en in te zien dat dat onderwijs nooit echt iets heeft verandert, en dat het altijd de uitzonderingen van mensen die wel successvol geworden zijn die eruit gehaald worden als 'voorbeeld' en zogezegd 'bewijs' dat het systeem werkt, maar dat het in wezen de meerderheid is die op geen enkele manier echt geholpen is met 'onderwijs'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat onderwijs enkel 'werkt' voor mensen die in een systeem leven waarin ze al ondersteuning krijgen van hun omgeving, een systeem dat hen kansen geeft, een systeem waarin ze de mogelijkheid hebben om zichzelf uit te drukken en 'hun passie te volgen' en 'te doen wat ze graag doen', een welvarend systeem -- maar dat mensen in arme derdewereld-landen niet eens de kans krijgen om hun diploma om te zetten in een lucratieve activiteit omdat hun omgeving en het systeem waarin ze bestaan hen daar niet in ondersteunt, omdat alle mensen om hen heen ook arm zijn en omdat een bedrijf nu eenmaal consumenten nodig heeft om winst te maken --- en dat dus dat ééndimensionele idee dat 'een diploma hebben' gelijk staat aan 'successvol' en 'rijk' worden een leugen is die verteld wordt aan mensen in eerstewereld-landen zodat wij het systeem, waaruit enkel wij voordeel halen, kunnen goedpraten voor onszelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat onderwijs enkel slaven van het systeem probeert te maken, en dat onderwijs enkel wordt 'geëerd' als een 'mensenrecht', omdat onderwijs, samen met godsdienst, de manier is waarop het systeem mensen brainwasht om het systeem te aanvaarden zoals het is en 'onderdanig' en 'gehoorzaam' te worden aan het systeem --- zodat mensen in armoede zich nooit werkelijk vragen zullen stellen bij hoe deze wereld eigenlijk in elkaar zit en waarom er zoveel ongelijkheid bestaat en dus nooit zullen inzien dat er geen gerechtigheid bestaat en dat de armoede waarin ze zich bevinden niet 'hun schuld' is

ik vergeef mezelf dat ik mezefl nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het in de belangen van de grote bedrijven op aarde is om enkel onderwijs te realiseren als een 'basis-recht' - omdat de menselijke geest geprogrammeerd kan worden door middel van onderwijs, net zoals de geest van de mensen in de eerstewereld-landen geprogrammeerd is via onderwijs om de schrijnende ongelijkheid in het systeem te aanvaarden en toe te staan --- en dat, als de wereld werkelijk zou geven om de mensenrechten, dan zouden de eerste en voornaamste mensenrechten de materiele en fysieke rechten zijn, zoals onderdak, voeding, proper water en medische ondersteuning, zodat mensen tenminste kunnen LEVEN .... en dan pas onderwijs

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat onderwijs dat afkomstig is van een systeem dat duidelijk niet werkelijk geeft om het leven van de armen en gedepriveerden in deze wereld, niet te betrouwen is omdat dat onderwijs in één lijn staat met en afkomstig is van het systeem dat mensen in armoede en situaties van misbruik, ongelijkheid en onrechtvaardigheid plaatst in de eerste plaats --- en dat daarom, het systeem eerst zal moeten bewijzen aan mensen dat het werkelijk geeft om het leven, door eerst en vooral de materiele basisrechten zoals onderdak, voeding, proper water en medische ondersteuning te voorzien, vooraleer het onderwijs kan produceren dat betrouwbaar is en dat ook bestaat ter ondersteuning van het leven


Wordt vervolgd in Dag 288
 

No comments:

Post a Comment