Saturday, May 25, 2013

Dag 298: Mensenrechten en Ouderschap - De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder

Deze blog is een vervolg van "Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?" en "Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!" en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
Ik besef en realiseer mij dat het beschermen en afschermen van kinderen van de waarheid en de realiteit door hen 'leugentjes om bestwil' te verkopen, zogezegd om hun 'onschuld' te bewaren - niet in het voordeel of belang is van het kind, maar enkel van de ouder, de politiek en de bedrijven in deze wereld omdat een wezen dat de realiteit niet ziet zoals het is, zal ook nooit verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de realiteit, en zal dus ook nooit het misbruik in de wereld kunnen stoppen


ik besef en realiseer mij dat het opzettelijk verdraaien van de realiteit door verhaaltjes te vertellen aan kinderen en in te spelen op hun GEVOELENS en EMOTIES, in de plaats van hen op te voeden om vanuit gezond verstand naar de realiteit te kijken en de wereld te zien zoals het is, de oorzaak is van waarom de mensenrechten in deze wereld niet geleefd en uitgevoerd worden --- omdat de geest van mensen vol zit met verhaaltjes over de realiteit, en omdat mensen daardoor niet in staat zijn om de realiteit te zien als wat het is en dus ook niet in staat zijn om op te staan en de wereld te veranderen


ik besef en realiseer mij dat ouders de toekomst van hun eigen kinderen in deze wereld saboteren door hen verhaaltjes te vertellen over de realiteit en daarin opzettelijk in te spelen op de gevoelens en emoties van het kind, en door hen daardoor beïnvloedbaar en manipuleerbaar te maken - waardoor ze nooit in staat zullen zijn om zelfs te zien hoe de realiteit echt in elkaar zit en hoe ze tot oplossingen kunnen komen die het beste zijn voor allen, omdat ze continu gesaboteerd worden door hun voorgeprogrammeerde emoties en gevoelens gebaseerd op de verhaaltjes als kennis en informatie die hen door hun ouders en door de media ingeprent geweest zijn


ik besef en realiseer mij dat ouders op dezelfde manier geprogrammeerd zijn door hun ouders om de realiteit te zien in de vorm van VERHAALTJES - met de 'goeien' en de 'slechterikken', met positieve gevoelens en negatieve gevoelens --- en dat ze daarom niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld omdat ze enkel reageren op hun eigen voorgeprogrammeerde beoordelingen over de realiteit, door de realiteit te zien als een verhaal met zichzelf als het 'hoofdpersonage' --- waarin alles en iedereen opgedeeld is in 'goed' en 'slecht' en 'positief' en 'negatief', en daardoor de dingen niet te kunnen zien zoals ze zijn, in eenheid en gelijkheid


ik besef en realiseer mij dat er in de realiteit geen 'helden' noch 'schurken' zijn, geen 'goeien' en geen 'slechten' - en dat die beoordelingen/woordjes enkel worden aangehaald in films en series om in te spelen op mensen hun gevoelens en emoties, omdat de menselijke geest daarin zeer beinvloedbaar en bespeelbaar is --- in de realiteit is er alleen maar programma's en patronen, met een oorsprong en een gevolg, waarin alles voorspelbaar is - en de enige reden dat mensen dit niet inzien en dat mensen niet in staat lijken om oplossingen te vinden voor de problemen op aarde, is omdat mensen hun voorgeprogrammeerde 'domheid' hebben aanvaard als 'wie wij zijn', door bijvoorbeeld onze gedachten, gevoelens en emoties te aanvaarden en zien als 'wie wij zijn', zonder in te zien dat het feit dat wij reageren op de realiteit met gevoelens en emoties, aantoont dat we de realiteit zijn vanuit een eendimensioneel perspectief van persoonlijke beoordelingen en absoluut geen inzicht hebben in hoe dingen echt werken


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat gevoelens en emoties reacties zijn van het ego van de menselijke geest, die opzettelijk geprogrammeerd zijn en gevoed zijn door ouders en door de media in deze wereld, om van de mens een zeer beinvloedbaar wezen te maken -- hetgeen bewezen wordt door hoe de mens niet eens inzicht heeft in waar zijn gevoelens en gedachte en emoties vandaan komen -- en dat het van uiterst belang is dat mensen hun innerlijke belevingswereld bevragen en onderzoeken, omdat dat de enige manier is om een verantwoordelijke samenleving te creëren waarin mensen in staat zijn om zichzelf te verplaatsen in de schoenen van een ander en het leven van een ander in overweging te nemen in elke situatie, in het besef dat we in onze gevoelens en emoties altijd alleen maar onszelf en onze persoonlijke overleving in overweging nemen, en daardoor altijd beslissingen zullen nemen die egoistisch zijn en die uiteindelijk een hel op aarde creëren voor iedereen, inclusief onszelf, omdat wij nooit hebben ingezien dat wij deel uitmaken van 'het leven op aarde' en dat, wat het beste is voor allen is het beste voor onszelf


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het de verantwoordelijkheid is van de ouders in deze wereld om het kind te ondersteunen in het ontwikkelen van gezond verstand, en om de realiteit te laten zien als wat het is, zonder leugens, zonder informatie te verdraaien of achter te houden - en in te zien dat dat het beste is voor het kind, omdat het kind uiteindelijk een volwassene zal zijn in deze wereld en verantwoordelijkheid zal moeten nemen voor het leven op aarde, hetgeen enkel kan wanneer hij volledig één en gelijk staat met de realiteit waarin hij bestaat, wanneer hij die realiteit niet beoordeelt of ontkent


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat ouders, door hun kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van GEVOELENS, en door waarde te hechten aan de gevoelens van het kind - dat ze hen daarin ondersteunen in het negeren van al de aspecten van de realiteit die hen een 'slecht gevoel' geeft --- en dat ouders op die manier direct verantwoordelijk zijn voor de schending van de mensenrechten in deze wereld en de reden zijn voor waarom het is dat de mensenrechten niet geëerd worden in deze wereld - omdat ze hun kinderen aanleren om altijd alleen maar op zoek te gaan naar een persoonlijke bevrediging door het volgen van persoonlijke positieve gevoelens, en dus beslissingen te nemen die geen betrekking hebben tot wat het beste is voor al het leven op aarde, en die dus altijd consequenties zullen creëren


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat ouders hun kinderen aanleren dat het ok is om te liegen in functie van een positief gevoel - en dat het enige dat echt belangrijk is, is GEVOELENS --- zonder in te zien hoe gevaarlijk het is om te vertrouwen op iets waarvan niet eens geweten is waar het vandaan komt en hoe het werkt


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat hoe ouders hun kinderen programmeren op basis van GEVOELENS en EMOTIES, om grip te kunnen hebben op het kind en het kind gehoorzaam en volgzaam te maken om te geloven in de verhaaltjes van de ouder zodat het kind zich zal aanpassen aan de waarden en normen van de ouder - dat dit de bodem legt voor een blinde volgzaamheid en gehoorzaamheid van elke instantie die zich presenteert als een 'autoriteit' en die op dezelfde manier inspeelt op die gevoelens en emoties door verhaaltjes te vertellen aan het individu, zoals de politiek en de bedrijven in deze wereld --- en dat ouders zo een individu creëren dat op geen enkele manier verantwoordelijkheid neemt voor zijn beslissingen in deze realiteit en voor de consequenties van zijn daden, een wezen dat geen enkele integriteit of principe heeft


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat, hoewel ouders liever een kind hebben dat wordt zoals hen, dat gehoorzaam is aan hen, dat naar hen 'luistert' en 'respect' heeft voor hen, een kind dat ze makkelijk kunnen kneden naar hun evenbeeld --- dat het hun verantwoordelijkheid is niet enkel tegenover het kind maar tegenover de wereld, om hun kind aan te leren om zelf-respect, zelf-vertrouwen en zelf-integriteit te ontwikkelen, om het kind te leren om op zijn eigen benen te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor zijn omgeving als al het leven op aarde en om een kind te produceren dat in staat is om om te gaan met zijn omgeving en met de wereld op een manier die het beste is voor allen -- en dat ouders daarin zullen moeten loslaten van hun persoonlijk verlangen naar macht en controle over hun kind, en zullen moeten inzien dat het niet 'hun' kind is, het kind is niet hun persoonlijk eigendom, maar het kind is 'van de wereld' omdat het HIER bestaat als een levend wezen op aarde, en heeft dus een verantwoordelijkheid tegenover de wereldik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het begrip 'onschuld' door ouders misbruikt wordt om de 'leugens om bestwil' en het achterhouden en verdraaien van informatie door de ouder tegenover het kind te rechtvaardigen, en enkel in functie bestaat van het ego van de ouder die zich belangrijk wil voelen en zich in de rol van de 'held' van het 'verhaal' wil plaatsen door die zogezegde 'onschuld' van het kind te willen 'beschermen' --- en dat de ouder daarin niet inziet dat, terwijl hij de 'onschuld' van ZIJN KIND 'beschermd', miljoenen andere kinderen in deze wereld daar het slachtoffer van zijn omdat de mens het begrip 'onschuld' heeft geassocieerd met 'onwetendheid' en dus 'domheid', hetgeen uiteindelijk een onwetend individu creëert die omgaat met zijn omgeving vanuit een voorgeprogrammeerd ego-centrisme en beslissingen zal maken vanuit die 'onwetendheid' die consequenties zullen hebben in de levens van anderen


No comments:

Post a Comment