Wednesday, May 22, 2013

Dag 295: Mensenrechten en Ouderschap - Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?

Dit is een vervolg van "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding", "Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven" en "Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"


ik besef en realiseer mij dat de mens hier op aarde het meest gemanipuleerde, misleidde en gehersenspoelde wezen is dat hier rondloopt in hoe het  bestaat in en als de 'natuurlijke' predispositie van de menselijke geest als een systeem van overleving - dat misbruikt geweest is door de ouders in deze wereld, door in te spelen op de reactie van ANGST, en die automatische, voorgeprogrammeerde overlevingsreactie van ANGST in en als de menselijke geest te misbruiken om het kind opzettelijk dom en gewillig en volgzaam en gehoorzaam te maken - en dan de ervaring van OPWINDING te creëren om een afhankelijkheidsrelatie te creëren in het kind tegenover de ouder, zodat de ouder ten allen tijden emotionele macht heeft over het kind, door hoe de ouder het kind heeft 'geïnfiltreerd' met zijn persoonlijke meningen, geloofsystemen en 'hersenspoeling' tot in de kern van het kind, omwille van hoe de menselijke geest voorgeprogrammeerd is om een 'identiteit'/'persoonlijkheid' te creëren als een 'ik-bewustzijn', gebaseerd op de innerlijke ervaringen en kennis en informatie waar het mee geprogrammeerd is tijdens de kindertijd

ik besef en realiseer mij dat bedrijven in deze wereld hebben ingespeeld op dit systeem van voorgeprogrammeerde innerlijke ervaringen als gevoelens en emoties in de mens, als wat de ouders in het kind hebben geprogrammeerd en gevoed om het kind gewillig en makkelijk bespeelbaar en beïnvloedbaar te maken, door die gevoelens en emoties 'op te hemelen' en dus de 'identiteit'/'persoonlijkheid' te aanbidden als zogezegde 'individualiteit' --- gewoon zodat mensen gemotiveerd zullen zijn om die gevoelens en emoties te volgen als 'het Heilige Gospel' of de 'Stem van God', zonder enig inzicht te hebben in waar die gevoelens vandaan komen, en in hoe die gevoelens in hen geprogrammeerd geweest zijn door hun omgeving en hoe ze daarin slaven geworden zijn van hun omgeving, omdat de mens in en als zijn zogezegde 'individualiteit' en aangeleerde 'speciaalheid' en 'uniekheid' nooit zal willen aanvaarden of inzien dat het mogelijk zou kunnen zijn dat hij een slaaf is - ook al is het overduidelijk dat we geen controle hebben over onze gedachten, gevoelens en emoties en dat de mens op elke manier een slaaf is van die interne realiteit van gedachten, gevoelens en emoties, in die mate dat het een mens vaak kan leiden tot het plegen van een misdrijf en/of het misbruiken van een ander wezen omdat hij 'zichzelf even niet onder controle had'

ik besef en realiseer mij dat ouders de reden zijn waarom de mensenrechten in deze wereld niet worden geleefd en geëerd omdat ze geen verantwoordelijkheid nemen voor het soort mens dat ze produceren in hoe ze hun kinderen opvoeden - omdat ze niet inzien wat er nodig is in de opvoeding van een kind om een mens te creëren dat in staat is om de realiteit te zien voor wat ze is, en op te staan om de realiteit te bewegen tot een wereld die het beste is voor allen - omdat ouders zelf het product zijn van een inferieure opvoeding door hun ouders, waarin ze zelf getraind geweest zijn om geen integriteit of zelf-vertrouwen te hebben of gezond verstand toe te passen in relatie tot deze realiteit, maar om blindelings te vertrouwen op bepaalde innerlijke ervaringen zoals gedachten, gevoelens en emoties zonder zich ooit zelfs de vraag te stellen waar die innerlijke ervaringen vandaan komen of zonder stil te staan bij het feit dat het eigenaardig is dat we geloven dat die innerlijke ervaringen zijn 'wie wij zijn', maar dat we absoluut niet kunnen zeggen hoe we zo geworden zijn, waarom we ons zo voelen of waarom we denken wat we denken

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat bedrijven een ouderschapsrol hebben in deze wereld - en dat ze die rol, net als ouders tegenover hun kinderen, op dit moment misbruiken door de mens te misleiden en bedriegen en te hersenspoelen in en als zijn gevoelens en emoties om winst te kunnen maken -- zonder dat ze daarin beseffen dat ze het lot en de toekomst van deze blauwe planeet in hun handen hebben omwille van het soort mens dat ze produceren --- en dat het naief is van hen om zichzelf ervan te overtuigen dat de mens 'vrije keuze' heeft en in staat is om zelf uit te maken wat 'goed' en 'slecht' is en te doen wat het beste is voor deze aarde, ondanks het feit dat het overduidelijk is hoe weinig 'zelf-gewaarzijn' de mens heeft en hoe weinig de mens echt bestaat als een zelf-verantwoordelijk en zelf-directief wezen in en als zichzelf door hoe hij zo makkelijk bestuurbaar en manipuleerbaar is om loyaal te zijn aan bepaalde bedrijven en bepaalde merken zonder in te zien waarom of hoe -- en dat dit aantoont dat we allemaal, zowel bedrijven als de 'gewone mens', elkaar en onszelf aan het misleiden en hersenspoelen zijn en dat niemand werkelijk een inzicht en overzicht heeft van hoe de situatie op aarde werkelijk zit, hetgeen reden is om ons zorgen te maken omdat dit wil zeggen dat geen enkel mens hier op aarde werkelijk in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor deze planeet, en dat we langs alle kanten misleid worden om erop te VERTROUWEN dat andere mensen 'het beste met ons voor hebben' en dus wel verantwoordelijkheid zullen nemen voor ons, omdat dat immers het verkoperspraatje is dat onze ouders en bedrijven in deze wereld gebruiken om ons vertrouwen te winnen en ons dus te kunnen gebruiken in hun voordeel - maar dat dit vertrouwen misbruikt wordt in de naam van persoonlijk voordeel en eigenbelang omdat geen enkel mens werkelijk het beste voorheeft met iedereen op aarde

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat ouders het vertrouwen van hun kind schenden door dat vertrouwen te gebruiken om van het kind een persoonlijke slaaf te maken, een gewillig, gehoorzaam wezen dat nooit iets in vraag zal stellen en niet in staat is om gezond verstand toe te passen - en dat ouders daarin het kind in wezen trainen om zijn eigen toekomst te verpesten, omdat het kind, in al zijn goedgelovigheid, zijn gevoelens die in hem zijn geprogrammeerd door de bedrijven, zal volgen om een systeem te ondersteunen dat niet het beste met hen voorheeft - tegengesteld van wat de bedrijven hen influisteren --- en dat ze dus bezig zijn hun eigen toekomst in deze wereld te verpesten in naam van het genereren van winst voor bedrijven, zonder dat ze het zelf doorhebben

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat ouders op dit moment 'discipelen' zijn van de bedrijven in deze wereld, omdat ze het kind 'klaarstomen' om beïnvloedbaar en gehoorzaam te zijn aan elke vorm van 'autoriteit' die kan inspelen op de innerlijke ervaringen van ANGST en OPWINDING in het kind, als wat de ouder erin heeft geprogrammeerd door die ervaringen te gebruiken om een emotionele afhankelijkheidsrelatie te creëren in het kind tegenover de ouder en daarin de macht te hebben om het kind te 'bezitten' --- en dat bedrijven diezelfde tactiek gebruiken om kinderen afhankelijk te maken van hun merk/product --- en dat het daarom de verantwoordelijkheid is van ouders/volwassenen in deze wereld om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, en voor de consequenties die ze creëren door hoe ze hun kinderen opvoeden -- en dat wij als ouders daarin verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die door al de voorgaande generaties gecreëerd zijn tot de wereld waar wij nu in bestaan, zodat we de wereld kunnen veranderen, door kinderen te produceren die in staat zijn om stevig in hun schoenen te staan en hersenspoeling te herkennen en af te weren en dus in staat zijn om op te staan en de wereld/realiteit te sturen en bewegen tot een wereld die het beste is voor elk kind ter wereld

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen hoe ouders het consumptiesysteem dat in wezen de toekomst van hun kinderen als het leven op aarde verpest ondersteunen - door het te gebruiken om hun kinderen 'zoet te houden' en om in te spelen op de 'speciale' gevoelens van het kind dat ouders gebruiken om een afhankelijkheidsrelatie te creëren in het kind tegenover de ouder --- en dat het daarom de verantwoordelijkheid is van de ouder om hun kinderen op te voeden op een manier waarin ze gezond verstand toepassen en hun kind niet opvoeden op basis van GEVOEL, maar op basis van het ontwikkelen van zelf-vertrouwen, integriteit en zelf-respect --- omdat dat de enige manier is waarop we wezens produceren die in staat zijn om bullshit en leugens te herkennen wanneer ze het zien --- en dat, de enige reden waarom ouders liever gebruik maken van de GEVOELENS van het kind, is omdat ze beseffen dat het kind daarin makkelijker beinvloedbaar is om leugens te geloven, en dat ze het kind dus makkelijker kunnen hersenspoelen om alles te GELOVEN dat de ouders hen vertellen

No comments:

Post a Comment