Monday, May 27, 2013

Dag 300: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe Programmeren we Ongelijkheid in het Kind?


Deze blog is een vervolg op "Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben ingezien dat de mensenrechten in deze wereld niet geëerd of uitgevoerd worden omdat de ouders in deze wereld niet geven om 'andere kinderen' buiten hun eigen kind en omdat ouders niet inzien dat wat het beste is voor hun kind is een wereld die het beste is voor ALLE kinderen, omdat hun kind deel uitmaakt van ALLEN in en als het bestaan op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders hun eigen kinderen programmeren in en als het geloof dat ze 'speciaal' zijn door hen te overladen met 'speciale aandacht' en door hen soms expliciet te gaan vergelijken met 'andere kinderen' om te bevestigen dat 'mijn kind het beste is en beter dan alle anderen' - en dat ouders hierin een grote rol spelen in het creëren van misbruik omdat hun kind zichzelf uiteindelijk boven alle andere kinderen/mensen zal plaatsen en zijn eigen egoistische gedrag zal rechtvaardigen door middel van het voorgeprogrammeerde idee dat 'ik meer speciaal ben dan alle anderen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders het startpunt zijn van de realiteit - en dat als en wanneer ouders hun kinderen niet zien en waarderen als GELIJK aan andere kinderen en evenveel waard als elk ander kind, en deze visie ook omzetten in fysieke, zichtbare  daden waaruit duidelijk blijkt dat de ouder ALLE kinderen ziet als ZIJN KINDEREN en dus zijn verantwoordelijkheid --- dan creëren ze een realiteit van ongelijkheid, die in lijn staat met de ongelijkheid die ze geprogrammeerd hebben in hun kinderen - omdat ze nooit hebben beseft dat de ouder in de ogen van het kind zoals 'god' is, en dat hoe de ouder dus in relatie staat met niet enkel zijn eigen kind maar ook alle andere kinderen in de wereld, de blauwdruk vormt voor de realiteit die het kind aanvaard in zichzelf - en dat, als de ouder de overleving van zijn kind dus boven alle andere kinderen gaat plaatsen, dat het kind dan zal gaan GELOVEN dat het werkelijk beter is dan alle andere mensen ter wereld en dat het dus ok is dat alle andere mensen lijden en sterven, zolang 'ik' maar overleef

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat ouders in deze wereld in de opvoeding van hun kinderen op geen enkele manier blijk geven dat ze in gelijke mate begaan zijn met het lot van de kinderen in de rest van de wereld, de boodschap overdraagt aan hun kinderen dat alle andere mensen niet belangrijk zijn en niet uitmaken en dat het zelfs ok is om weg te kijken ten aanschouw van een lijdend kind - en dat dit bijgevolg een realiteit zal creëren waarin mensen enkel geven om zichzelf en hun 'bezit' zoals 'hun kinderen' omdat ze op deze manier geprogrammeerd zijn door hun ouders, om te geloven dat enkel hun overleving belangrijk is en superieur is aan het leven van alle andere wezens in deze realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders op deze manier hun eigen doelstelling, als het verlangen om de overleving van hun kind te beschermen, saboteren -  door niet in te zien dat het lot van hun kind onlosmakelijk verbonden is met het lot van alle kinderen in de wereld --- omdat alle kinderen in deze wereld die verwaarloosd en misbruikt en achtergelaten zijn door de rest van de wereld, ook hebben geleerd om medogenloos te zijn, één en gelijk met de medogenloosheid die de wereld hen heeft getoond - en dat zij dus uiteindelijk een 'bedreiging' zullen vormen in de toekomst van het kind --- en dat de enige echte manier om het leven en de overleving van het kind werkelijk te beschermen is om te zorgen en verantwoordelijkheid te nemen voor ALLE kinderen in de wereld, omdat zij die zorg en verantwoordelijkheid op gelijke mate zullen teruggeven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien dat een 'ouder' die niet begaan is met alle kinderen in de wereld en die zich niet inzet om een betere wereld te creëren voor allen, ook niet werkelijk geeft om of houdt van zijn eigen kinderen omdat de enige manier om ervoor te zorgen dat een kind werkelijk ten allen tijden beschermd zal zijn in zijn overleving in deze wereld is om een betere wereld te creëren voor allen -- en om dus op die manier op elk vlak een veilige omgeving te produceren voor het kind, door dus een veilige omgeving te produceren voor ALLE kinderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de zogezegde 'liefde' die ouders hebben voor hun kinderen in wezen een puur egoïstische liefde is die niet het beste voor heeft met het kind - wanneer de ouders die 'liefde' gebruiken om in te spelen op de ANGST in het kind van de rest van de wereld, en daarin het misbruiken van andere mensen rechtvaardigen --- en dat ware liefde enkel echt kan zijn wanneer het zichtbaar en tastbaar is als de fysieke omgeving en realiteit waarin het kind bestaat als een wereld die het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders kinderen programmeren om misbruik en lijden in het leven van andere kinderen in de wereld te rechtvaardigen en dus te ondersteunen, door hun kinderen aan te leren om 'dankbaar' te zijn dat zij het wel goed hebben terwijl anderen moeten lijden - in de plaats van hun kinderen te leren en te ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit en op te staan om een betere wereld te creëren voor allen door zichzelf in de schoenen te verplaatsen van andere kinderen en in te zien dat hongersnood en armoede en misbruik onaanvaardbaar is in hun wereld als het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik de statement 'de één zijn brood is de ander zijn dood' heb toegestaan te bestaan als de basis van hoe ouders hun kinderen opvoeden - waarin ze aanvaarden en accepteren dat andere kinderen lijden en sterven zodat hun kind kan overleven en zich 'speciaal' kan voelen --- omdat ouders op geen enkele manier opstaan in deze wereld om het lijden van andere kinderen te stoppen

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de ongelijkheid die gemanifesteerd is in deze wereld in hoe sommige kinderen baden in luxe en welvaart en andere kinderen sterven van de honger - het gevolg is van de ongelijkheid die in kinderen gemanifesteerd wordt door hoe de ouder zijn ego-centrische belangen en persoonlijke visie projecteerd op het kind door het kind aan te leren dat het 'speciaal' is en 'beter/specialer dan alle andere kinderen'

 Wordt vervolgd in Dag 301DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment