Sunday, May 5, 2013

Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?

Dit is een verderzetting van "Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben ingezien dat het recht op 'vrije meningsuiting' geen echt 'recht' kan zijn - wanneer de meningen van het individu al volledig voorgevormd zijn door invloeden van bedrijven, media en school --- en dat dat een 'recht'  is dat enkel in het bestaan is geroepen omdat de 'machtshebbers' er zeker van waren dat mensen gehersenspoeld genoeg zijn door bedrijven, media en school om precies te zeggen wat ze geacht zijn te zeggen om het systeem te ondersteunen en dus de basis van het systeem dat verantwoordelijk is voor de problemen op aarde niet te bevragen -- en dat mensen dus ook blindelings zouden geloven dat het 'recht op vrije meningsuiting' een echt 'recht' is en gelijk staat aan 'vrijheid', en dat ze geenszins zouden inzien dat de eigenlijke echte fysieke rechten van de mens zoals onderdak, voeding, gezondheidszorg, proper water, onderwijs, etc, op geen enkele manier geëerd of uitgevoerd worden in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat mensen het 'recht of vrijheid van meningsuiting' hebben aanvaard als een basisrecht, dat boven alles geëerd wordt door de Grondwet - maar niet het recht op onderdak, gezondheidszorg, voeding, proper water en onderwijs --- aantoont in hoeverre mensen in complete afscheiding bestaan van zichzelf als fysieke wezens en van de werkelijkheid als de fysieke realiteit die HIER bestaat, aangezien ze meer waarde zijn gaan plaatsen in hun 'meningen' en 'opinies' en 'geloofsystemen' en religies als hun zogezegde 'individualiteit' zonder in te zien dat die 'individualiteit' niet kan bestaan zonder dat er voldaan wordt aan de fysieke basisrechten van Overleving --- en dat, omdat er niet wordt voldaan aan de fysieke basisrechten van fysieke overleving van elk individu, kan er ook niet werkelijk voldaan worden aan het 'recht op vrije meningsuiting', aangezien dit recht enkel kan werken voor de rijken, die geld genoeg hebben om hun 'mening' te ontwikkelen en te 'uiten'

ik vergeef mezlef dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een 'mening' van een individu in deze wereld, altijd bepaald, gevormd en gekleurd is door de economische situatie, familiale en sociale achtergrond van het individu --- en dat die 'mening' dus zowieso voorgevormd en voorbepaald is door het economische systeem --- en dat het 'recht op vrije meningsuiting' als het recht op individualiteit niet werkelijk geëerd kan worden wanneer elk individu niet een gelijke ondersteuning en start krijgt in het leven op aarde om zichzelf en zijn 'individualiteit' te ontwikkelen zonder daarin gestuurd en beïnvloed te worden door zijn economische situatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het 'recht op vrije meningsuiting' niet echt kan bestaan, wanneer het individu niet eerst de noodzakelijke ondersteuning krijgt om zichzelf te ontwikkelen tot een individu die zichzelf vertrouwt, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en die zelf-integriteit heeft, een individu dat op fysiek en mentaal/emotioneel/psychisch vlak stevig in z'n schoenen staat --- en dat daarom, in en als de huidige staat van onze samenleving, het 'recht op vrije meningsuiting' een leugen is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe een individu in deze wereld/samenleving op elke manier  via het schoolsysteem en de media beïnvloed, gevormd en geprogrammeerd wordt om specifieke 'meningen' en 'opinies' en 'overtuigingen' te hebben en om dan het 'recht op vrije meningsuiting' te gaan aanvaarden en GELOVEN als een werkelijk noodzakelijk basisrecht --- en daarin de REALITEIT van deze wereld en van onszelf als fysieke wezens te negeren, als het FEIT dat al die meningen, opinies en overtuigingen niets betekenen en niet bestaan, wanneer onze fysieke veiligheid en overleving in deze wereld niet gegarandeerd is --- zodat de machtshebbers en de 'rijken' in deze wereld op die manier hun positie van macht en rijkdom kunnen behouden en verzekeren door ervoor te zorgen dat mensen nooit het economische systeem en de maatschappelijke structuur waarin ze bestaan zullen bevragen of veranderen, aangezien ze zichzelf hebben geïdentificeerd met de 'visie' op de realiteit als hun 'meningen', 'opinies' en 'overtuigingen' die hen aangeleerd geweest zijn door het systeem zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat door van 'vrijheid van meningsuiting' een basisrecht te maken en niet het recht op overleving en een waardig bestaan -- dat enkel zij die rijk genoeg zijn in deze wereld om hun 'meningen' en 'opinies' te vormen en zich bezig te houden met het ontwikkelen van hun 'individualiteit' en 'intellectualiteit', hun mening zullen kunnen uiten in deze wereld -- waardoor zij die niets hebben in deze wereld niet gehoord of gezien worden omdat ze geen 'mening' hebben want ze zijn te druk bezig met simpelweg proberen te overleven --- en de 'rijke elite' die wel een 'mening' heeft, is volledig gehersenspoeld door wat het schoolsysteem en de media willen dat die 'mening' is en zullen dus ook niet opkomen voor de 'armen' --- en dat dus het zogezegde 'basisrecht' van 'vrijheid van meningsuiting' hierdoor niet werkelijk geëerd wordt en eerder een 'elite-recht' is in deze wereld omdat de omstandigheden die de mens nodig heeft om zijn individualiteit te ontwikkelen in de eerste plaats niet voorzien worden


Wordt vervolgd in Dag 279


No comments:

Post a Comment