Monday, May 6, 2013

Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan Komt?

Dit is een verderzetting van "Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
en "Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"

 Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
 

ik besef en realiseer mij dat het 'recht' op 'vrijheid' van meningsuiting' geen echt 'recht' kan zijn wanneer er niet in de eerste plaats wordt begrepen wat 'meningen' zijn en waar ze vandaan komen en hoe ze gecreëerd zijn

ik besef en realiseer mij dat de 'vrijheid van meningsuiting' door de politiek enkel aanzien wordt als een 'basisrecht' en als iets heel 'belangrijk' --- omdat er op die manier wordt verzekerd dat de 'meningen' die in het individu geprogrammeerd zijn via het schoolsysteem en de media als een voorgevormde structuur van geloofsystemen en ideëen in hoe het individu geacht en verwacht wordt naar de realiteit te kijken en de realiteit te ervaren, het individu 'blind' houden tegenover hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit, en dat de 'controle' van het systeem in en als hoe het individu geprogrammeerd is met kennis en informatie OVER  de werkelijkheid intact blijft

ik besef en realiseer mij dat het feit dat elk mens blindelings de 'vrijheid van meningsuiting' heeft aanvaard als een 'basisrecht' en dat recht zelfs met hand en tand zal verdedigen, het bewijs is hoe gehersenspoeld mensen zijn door het systeem --- omdat ze niet eens zullen stilstaan bij wat die 'meningen' dan wel impliceren, waar die 'meningen' vandaan komen en wat 'meningen' zijn, hetgeen aantoont dat het systeem het individu efficient heeft geprogrammeerd in die mate dat het individu zijn programmering heeft aanvaard als 'wie hij is'

ik besef en realiseer mij dat de mens enkel in staat zal zijn om te ZIEN wat werkelijk belangrijk is in en als het leven op aarde, wanneer en als hij zijn meningen loslaat, en al de voorgeprogrammeerde kennis en informatie als geloofsystemen en ideëen over de realiteit loslaat en de realiteit ziet voor wat ze is, vanuit gezond verstand en zelf-integriteit

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het net de 'vrijheid van meningsuiting' en het eren en respecteren van individuele 'meningen' is dat ervoor zorgt dat de mensenrechten niet geleefd worden in deze wereld, en dat men niet doet wat het beste is voor allen -- omdat elk individu zijn eigen persoonlijke 'mening' heeft over de realiteit en die mening heeft aanvaard als 'waarheid' zonder zelfs in te zien waar die 'mening' vandaan komt en zonder de realiteit werkelijk te onderzoeken voor zichzelf --- terwijl de simplistische en eenvoudige 'waarheid' van de fysieke werkelijkheid genegeerd wordt en er maar niet tot oplossingen gekomen wordt omdat de mens weigert in te zien dat de fysieke werkelijkheid geen 'mening' is, maar een echte realiteit die voor elk levend wezen hetzelfde is

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' in werkelijkheid het 'recht' is om je speciaal te voelen en superieur aan alle andere levende wezens --- omdat een 'mening' per definitie de weigering van de mens is om de realiteit te zien voor wat het is, maar om een persoonlijke 'visie' te hebben op 'de realiteit', waarin de mens zichzelf afscheid van het leven op aarde in en als een gevoel van 'intellectuele speciaalheid' en superioriteit en geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn omgeving - en zo een systeem toestaat te bestaan dat lijden creëert, omdat het werkelijke 'basis-recht' van overleving nooit geëerd werd

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' een vals recht is dat enkel bestaat als een rechtvaardiging om ons niet te hoeven bezig te houden met de echte fysieke situaties en omstandigheden op aarde -- omdat we meer waarde hechten aan de 'mening' van een bepaald individu of bepaalde individuen, die in de media in de spotlights geplaatst wordt, en ons laten beïnvloeden en vormen/programmeren/sturen door de 'meningen' die door de media in de belangstelling geplaatst worden, terwijl we de realiteit van wat er werkelijk aan het gebeuren is in het leven op aarde dat zich Hier vlak voor onze ogen afspeelt negeren


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het recht op 'vrijheid van meningsuiting' enkel bestaat omdat de 'machtshebbers' goed genoeg inzien hoe plooibaar en beïnvloedbaar en programmeerbaar de menselijke geest is -- en dat zij de macht hebben om de 'meningen' van de mens te vormen en te programmeren via het schoolsysteem en de media, om dan het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' te creëren om de mens het gevoel te geven dat hij 'speciaal' is omdat 'hij het recht heeft' om ZIJN MENING te uiten, alsof die mening werkelijk 'van hem' is en niet van al de factoren die hem hebben gevormd en beïnvloed doorheen zijn leven hier op aarde

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het recht op vrijheid van meningsuiting enkel bestaat om het ego van de mens te ondersteunen en te voeden en om zo ervoor te zorgen dat de mens  zichzelf en zijn realiteit nooit zal onderzoeken bevragen en dus ook nooit tot een oplossing zal komen om het systeem te veranderen ten voordele van al het leven op aarde
No comments:

Post a Comment