Tuesday, May 28, 2013

Dag 301: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe kunnen Kinderen 'Speciaal' zijn maar toch Gelijk?

Deze blog is een vervolg op "Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?" en "Dag 300: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe Programmeren we Ongelijkheid in het Kind?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"
ik besef en realiseer mij dat de mensenrechten geen werkelijke realiteit kunnen zijn zolang ouders blijven vasthouden aan de idee dat hun kind 'speciaal' is en belangrijker is dan alle andere kinderen - omdat ouders hierin niet enkel zelf geen verantwoordelijkheid nemen voor het leven op aarde als ALLE kinderen, maar ze programmeren ook hun eigen kinderen om niet te geven om een ander in eenheid en gelijkheid met zichzelf


ik besef en realiseer mij dat de 'mensenrechten-organisaties' en elke vorm van 'mensen-hulp' of 'solidariteit' in deze wereld altijd ondermaats zal zijn zolang ouders in deze wereld hun kinderen opvoeden vanuit een ego-centrisch standpunt als het willen afschermen en beschermen van HUN kinderen tegen de rest van de wereld --- omdat ouders daarin hun kinderen in wezen programmeren om 'andere mensen' te zien als de vijand in hun persoonlijk gevecht en streven naar overleving, waardoor het zogezegde 'helpen van mensen' door middel van mensenrechten organisaties meer kwaad dan goed zal doen, aangezien ook die hulporganisaties enkel in het teken staan van het ego van de rijken die iets nodig hebben om zich goed te voelen over hun ego-centrische bestaan in deze wereld en de consequenties die dat creëert


ik besef en realiseer mij dat ouders door middel van hoe ze hun kinderen opvoeden het wereldbeeld bepalen en scheppen - en dat, zolang ouders hun kinderen opvoeden om te geloven dat ze 'meer speciaal zijn dan andere kinderen', ze een realiteit manifesteren die niet geeft om hun kinderen en waarin hun kinderen het uiteindelijk zeer moeilijk zullen hebben om te overleven - omdat ELKE ouder in de wereld in hetzelfde ego-centrische standpunt staat van 'MIJN KIND moet overleven, want MIJN KIND is meer speciaal dan andere kinderen', waardoor misbruik gerechtvaardigd wordt in de levens van 'andere mensen' in de naam van de zogezegde 'liefde van de ouder'


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat als ouders werkelijk zoveel zouden houden van en geven om hun kinderen als ze beweren - dat ze dat enkel kunnen tonen door een wereld te creëren die het beste is voor ALLE kinderen, om er zo zeker van te zijn dat hun kind terecht zal komen in een zorgende omgeving waarin hij nooit zal moeten vechten voor zijn overleving, hetgeen op elke manier het beste is voor het kind --- en dat, als ouders weerstand hebben om dit te doen, dit indiceert dat ze een verborgen agenda hebben en hun kind zien als een persoonlijk BEZIT dat in functie bestaat van hun persoonlijke verlangens en belangen en dat, wanneer ze zeggen dat ze 'houden van' het kind, ze dat enkel zeggen om in te spelen op de overlevings-angsten in het kind om een afhankelijkheidsrelatie te creëren in het kind tegenover zijn ouders, zodat de ouders altijd macht en controle zullen hebben over het kind


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat 'liefde' enkel echt kan zijn wanneer het zichtbaar en tastbaar HIER is, als een fysieke werkelijkheid - omdat dat de enige vorm van 'liefde' is waar het kind werkelijk op kan vertrouwen en waarin het kind werkelijk voor zichzelf kan ZIEN dat zijn ouders om hem geven -- waardoor de ouder zelfs niet meer hoeft te zeggen 'ik hou van je' en 'ik doe dit omdat ik van je hou' en 'het is voor je bestwil' --- omdat, de enige reden waarom ouders in deze wereld zo'n dingen moeten zeggen tegen het kind is omdat het niet te zien is en af te lezen valt uit de directe fysieke omgeving van het kind, uit het economische systeem en uit wat het kind ziet als de taferelen van al het lijden in deze wereld, en omdat het dus niet ECHT is - waardoor de ouder verwacht en wil dat het kind GELOOFT dat de ouder van hem houdt, ondanks de fysieke bewijzen tot het tegendeel


ik besef en realiseer mij dat, zolang ouders kinderen laten sterven van de honger in deze wereld, hun 'liefde' tegenover hun eigen kind niet echt kan zijn - omdat de ouder niet in staat is om het kind te zien als het geschenk van het leven dat het werkelijk is, aangezien hij niet inziet dat het LEVEN in zijn kind precies hetzelfde is, van dezelfde substantie is, als het leven in en als alle kinderen in deze wereldik besef en realiseer mij dat de idee en het geloof van de ouder dat 'MIJN KIND speciaal is' - ingeprent geweest is door bedrijven via reclame die dit geloof dan kunnen uitbuiten om hun producten te verkopen aan elke ouder die de zogezegde 'speciaalheid' van zijn kind wil ondersteunen en 'eren' door middel van GEVOELENS in te prenten in het kind via beloningen zoals snoep, speelgoed, kleding en allerhande spullen --- en dat ouders zich hierin hebben laten bespelen in hun eigen voorgeprogrammeerde GEVOELENS van 'speciaalheid' - door niet in te zien dat geen enkel kind 'speciaal' of beter is dan andere kinderen omdat die 'speciaalheid' nooit mogelijk zou zijn zonder GELD en dus niet ECHT is, hoewel elk kind wel een 'unieke' expressie is van het leven en elk kind is even-waardig


ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de 'speciaalheid' van een kind enkel echt kan zijn wanneer het niet afhankelijk is van hoeveel geld de ouders hebben en kunnen gebruiken om spullen te kopen die een GEVOEL van 'speciaalheid' dienen te creëren in het kind en dat de ware 'speciaalheid' van elk kind enkel tot expressie kan komen wanneer het zichzelf niet steeds moet afmeten aan en instellen op GELD en OVERLEVING maar wanneer het de vrijheid heeft om zichzelf onvoorwaardelijk uit te drukken en ontdekken zonder 'beter' te moeten zijn dan 'de anderen' --- en dat de 'speciaalheid' van een kind dus enkel echt kan zijn in een wereld die elk kind ter wereld gelijkmatig waardeert en ondersteunt

Ik stel mezelf tot doel om het woord 'speciaal' in relatie tot kinderen te herdefiniëren van een competitieve speciaalheid die afhankelijk is van hoeveel geld men heeft om zijn 'speciaalheid' als 'superioriteit' te kopen - naar een 'speciaalheid' die bestaat in en als GELIJKHEID -- waarin elk kind speciaal en uniek is in zijn expressie maar toch gelijk, als in EVENWAARDIG

DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment