Tuesday, May 21, 2013

Dag 294: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?

Dit is een vervolg van "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding" en "Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven" en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"


 ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders hun kinderen conditioneren om goedgelovig, naief en 'onschuldig' te zijn --- door kinderen opzettelijk aan te leren om geen vragen te stellen en geen gezond verstand en zelf-vertrouwen in zichzelf te ontwikkelen, zodat ouders controle en macht kunnen hebben over hun kinderen en kinderen alles kunnen aanleren wat ze willen, door misbruik te maken van de voorgeprogrammeerde overlevingsreacties van ANGST en OPWINDING in en als STRAF en BELONING --- en dat die goedgelovigheid, naiviteit en 'onschuld' waarin kinderen opzettelijk geprogrammeerd zijn door hun ouders om 'gewillige slaven' te verkrijgen, uitgebuit wordt door bedrijven in deze wereld om persoonlijke winst te maken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat mensen de goedgelovigheid, naiviteit en onschuld waarvan we weten dat die in elk mens door de ouders geprogrammeerd is, uitbuiten en misbruiken om persoonlijke winst te verkrijgen --- en dat mensen daarin niet beseffen dat we in feite onszelf aan het uitbuiten en misbruiken zijn omwille van de realiteit die we zelf aan het creëren zijn door middel van hoe we een ander behandelen en hoe we misbruik en uitbuiting hebben toegestaan te bestaan in onszelf en dus in onze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe bedrijven in hun verkoop en reclame-technieken inspelen op de ANGST en OPWINDING in de mens, net zoals wat de ouder gebruikt om van het kind een afhankelijke slaaf te maken --- en dat de mens daarin op elke manier uitgebuit en misbruikt wordt door elkaar, omdat we allen op precies dezelfde manier inspelen op elkaars angst en opwinding om te krijgen wat we willen, omdat we weten dat andere mensen, net als onszelf, op dezelfde manier geprogrammeerd en gebrainwashed zijn door hun ouders om goedgelovig en beïnvloedbaar te zijn en dat we daardoor een realiteit hebben gecreëerd waarin we zowel de misbruikte als de misbruiker zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'vrije keuze' niet werkelijk bestaat in onszelf - omdat we vanaf onze kindertijd langs alle kanten misbruikt, bedrogen, misleid en uitgebuit geweest zijn door onze omgeving die van ons hun persoonlijke slaaf wilde maken - waardoor de mens niet in staat is om werkelijk een keuze te maken voor zichzelf gebaseerd op inzicht en gezond verstand, omdat we geprogrammeerd en getraind zijn tijdens onze kindertijd om enkel keuzes en beslissingen te maken op basis van GEVOELENS, zonder in te zien dat die GEVOELENS, als ANGST en OPWINDING opzettelijk in ons geprogrammeerd geweest zijn door onze omgeving om ons makkelijk bespeelbaar en beïnvloedbaar te maken --- en dat, als en wanneer we keuzes en beslissingen maken op basis van gevoel, zullen we NOOIT doen wat werkelijk het beste is voor onszelf als het leven zelf, maar altijd wat we geprogrammeerd zijn om te doen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het feit dat de mens van kinds af aan aangeleerd wordt om zijn gevoelens te vertrouwen en beslissingen te maken op basis van GEVOEL, met name ANGST en OPWINDING, en op geen enkele manier ondersteund wordt om te begrijpen of inzicht te hebben in waar die gevoelens vandaan komen in de eerste plaats, bewijst dat die GEVOELENS enkel bestaan zodat de mens makkelijk bestuurbaar en beïnvloedbaar is door andere mensen en niet in staat is om de realiteit te zien als wat het is en beslissingen te kunnen maken voor zichzelf, gebaseerd op inzicht en gezond verstand en integriteit --- en dat het daarom van uiterst belang is dat mensen zichzelf eerst en vooral 'heropvoeden' om zichzelf in en als de menselijke geest te begrijpen, om te begrijpen waar gevoelens vandaan komen en te begrijpen hoe enorm beinvloedbaar wij zijn in die gevoelens en de mate waarin we onszelf hebben laten misleiden en bespelen in die gevoelens, zodat we kunnen bestaan als een wezen met integriteit en zelf-inzicht en in staat zijn om onze kinderen op te voeden als wezens die dezelfde integriteit en zelf-vertrouwen en zelf-inzicht hebben en dus in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit waarin ze zich bevinden, zodat we een wereld kunnen creëren die daadwerkelijk het beste is voor onszelf


Wordt vervolgd in Dag 295

No comments:

Post a Comment